Gewoon secundair onderwijs

Alle scholen secundair onderwijs in Brugge (inclusief Zeebrugge) maken gebruik van digitale aanmeldingen, behalve de Adbijschool Zevenkerken en de secundaire scholen in Blankenberge. In deze scholen kan je jouw kind gewoon inschrijven, zonder aanmelding.

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen je jouw kind wil inschrijven. Dit is dus niet hetzelfde als een effectieve inschrijving. Maar we leggen dit hieronder verder uit. 

Wil je jouw kind aanmelden in 1A of 1B van het gewoon secundair onderwijs in Brugge, klik hieronder.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor 1A of 1B?

Het tijdstip waarop je jouw kind aanmeldt binnen de aanmeldingsperiode speelt geen rol voor de rangschikking. Het is wel aangeraden om voor meerdere scholen van voorkeur aan te melden, dit vergroot de kans op een toewijzing.

Zit er een (plus)broer of (plus)zus op de school of het kind dat je wilt aanmelden, is een kind van personeel?

Ook dan moet je jouw kind aanmelden tussen 25 maart 2024 (10u.00) en 19 april 2024 (20u.00). Je hebt hiervoor het rijksregisternummer van het (plus)kind of personeelslid nodig. Jouw kind zal wel met voorrang geordend worden. 

Meer informatie over aanmelden voor 1A of 1B.

Waarom organiseren wij een aanmeldprocedure? 

 1. Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in de school van hun eerste keuze kunnen inschrijven. 
 2. We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoort ontstaan. 
 3. Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven. 

Wat heb je nodig om aan te melden?  

 • Een computer of smartphone met internet.  
 • Je elektronische identiteitskaart 
 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van jouw kind.  
 • Het rijksregisternummer van jouw kind (11 cijfers).
 • Indien jouw kind recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer van het (plus)kind of personeelslid

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?   

Raadpleeg de vrije plaatsen voor het gewoon secundair onderwijs vanaf 15 maart 2024 op deze website.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?  

Broers, zussen en kinderen van personeel hebben recht op een voorrang.

De computer verdeelt de overige plaatsen op basis van de criteria ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Het systeem probeert zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe. 

Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen in een bij toeval bepaalde volgorde aan de leerlingen toe. We adviseren dan ook om meerdere voorkeur scholen op te geven bij de aanmelding van jouw kind.

Ten laatste op 13 mei 2024 ontvang je het resultaat van de toewijzing. 

Er zijn 3 resultaten mogelijk: 

 1. Jouw kind krijgt een toewijzing in de school van eerste voorkeur: Je mag jouw kind inschrijven. Meer informatie hierover vind je op de toewijzingsbrief.
 2. Jouw kind krijgt een toewijzing in een school van een tweede of derde keuze: Je mag jouw kind inschrijven in deze school en jouw kind staat op de wachtlijst van de school van hogere keuze.  
 3. Jouw kind krijgt in geen enkele school een toewijzing: Je zal een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst bij alle scholen waarvoor je jouw kind aanmeldde. Komt er een plaats vrij in een school, dan contacteren wij de wachtlijst (tot en met 7 oktober 2024).  

Ben je van mening dat de procedure niet correct is verlopen, dan kun je een klacht indienen via dit meldingsformulier.  

Ik ben mijn kind vergeten aan te melden, wat moet ik nu doen?  

Neem snel contact op met de school van voorkeur. Tijdens de vrije inschrijvingsperiode kan je naar een school van voorkeur gaan en jouw kind inschrijven als er nog plaats is. De vrije inschrijvingsperiode voor schooljaar 2024-2025 start op 14 mei 2024:

 • Als de school op dat moment een vrije plaats heeft, dan wordt jouw kind ingeschreven.
 • Als de school op dat moment geen vrije plaats (meer) heeft, dan ontvang je een weigeringsdocument en komt jouw kind op de wachtlijst terecht. De volgorde van de wachtlijst wordt gerespecteerd tot en met 7 oktober 2024.

Tijdens de vrije inschrijvingsperiode geldt het principe van chronologie: wie het eerst om een vrije plek vraagt, kan inschrijven.

Vanaf 29 april 2024 vind je op deze website een update van de vrije plaatsen.

Heb je hulp nodig met aanmelden?  

Kom zeker langs op de school, we helpen je graag verder met het aanmelden. Of ga langs bij Huis van het Kind, Vzw Wieder, Ûze Plekke, De Welzijnsschakel Kantel of bij de Toeleiders in diversiteit.

Klik hier voor een lijst met scholen gewoon secundair onderwijs in Brugge & Blankenberge.